× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Diagnostyka

Punkt pobrań materiału do badań - Diagnostyka Laboratorium oddziału Kraków

Informacje o komórce

Ośrodek diagnostyki

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Badania laboratoryjne

Zakres świadczonych usług:

  • Diagnostyka laboratoryjna


Adres

12-295 01 00
Dygasińskiego 5
30-820 Kraków

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1